×

دریافت کاتالوگ

جهت دریافت کاتالوگ لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

×

ثبت اطلاعات تماس

اطلاعات تماس خود را ثبت کنید، در اولین فرصت باهاتون تماس می گیریم.

×

دمو آنلاین

جهت دریافت دمو آنلاین لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.مشخصات نرم افزار به پست الکترونیکی شما ارسال می شود.

×

درخواست برگزاری جلسه

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.در اولین فرصت جهت برگزاری جلسه با شما هماهنگ می شود.

×

درخواست مشاوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نرم افزار روزینت فرم زیر را تکمیل نمایید؛ کارشناسان ما در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار می نمایند.

تماس
×
تماس با روزی نت
021-91009070
دریافت کاتالوگ جهت دریافت کاتالوگ اینجا را کلیک کنید
ثبت اطلاعات تماس اطلاعات تماس خود را ثبت کنید، در اولین فرصت باهاتون تماس میگیریم
×
مشاهده دمو آنلاین جهت برگذاری جلسه دمو آنلاین اینجا را کلیک نمایید.
درخواست جلسه دمو جهت برگذاری جلسه دمو اینجا را کلیک نمایید.
مشاهده دمو آفلاین جهت مشاهده فیلم های مرتبط با سیستم روزی نت اینجا را کلیک نمایید.
دمو
درخواست مشاوره

ترازنامه و سود خود را لحظه ای کنترل کنید

در عصر امروز با افزایش رقابت، افزایش حجم فعالیت، رشد تنوع فعالیت ، توجه بیشتر به نیروی انسانی و رشد بهره وری و اثربخشی، نیاز به تصمیم گیری سریع و در دسترس بود اطلاعات نیاز به نرم افزار حسابداری، با کنترل های دقیق مالی و بر بستر وب وجود دارد، ما با ارائه این نرم افزار راهی جهت پوشش نیازهای امروز شرکت ها جهت ثبت و نگهداری و استفاده از اطلاعات مالی سازمان فراهم کرده ایم.

ارتباط با مشتریان فروش گزارشات مدیریت خرید انبار خزانه داری حسابداری

امکانات کامل نرم افزار حسابداری روزی نت

در نرم افزار حسابداری روزی نت گزارشات مناسبی جهت تحریر دفاتر روزنامه و کل وجود دارد.

کدینگ حسابها

کدینگ حسابها

• کدینگ سیستم شامل گروه حساب، حساب کل و حساب معین به صورت درختی؛
• ارتباط یک به چند بین گروه حساب و حساب کل به این معنی که هر حساب گروه شامل چندین حساب کل می باشد و همچنین ارتباط یک به چند بین حساب کل و حساب معین؛ همچنین می توان گفت که هر حساب معین دقیقا زیر مجموعه یک حساب کل می باشد و هر حساب کل دقیقا زیر مجموعه یک گروه حساب است؛
• تقسیم بندی حساب ها، شامل دائم(ترازنامه ای)، موقت(سود و زیانی) و انتظامی در سطح گروه حساب مشخص شده و حساب های زیر مجموعه (حساب کل و حساب معین) از این تقسیم بندی تبعیت می کند؛
• طول کد حساب های گروه، کل، معین در تنظیمات نرم افزار تعیین می گردد؛
• در سطح حساب کل با توجه به کد حساب گروه انتخاب شده(به عنوان پیش کد) و طول کد حساب کل(که تنظیمات مشخص شده است)، کد حساب کل به صورت اتوماتیک تولید می شود:
کد حساب کل = کد گروه حساب (به عنوان پیش کد) + (آخرین کد حساب کل در همان گروه حساب + 1)
• کد حساب معین با توجه به حساب کل انتخاب شده به صورت اتوماتیک تولید می شود:
کد حساب معین = کد حساب کل (به عنوان پیش کد) + (آخرین کد حساب معین در همان حساب کل + 1)
• تعریف ماهیت حساب برای حساب های معین، شامل خنثی، بدهکار طی دوره، بستانکار طی دوره، بدهکار پایان دوره و بستانکار پایان دوره؛
• امکان انتخاب یک حساب برای هر معین به عنوان طرف حساب خلاف ماهیت وجود دارد، تا با کمک این حساب در زمان بستن حساب ها در صورت خلاف ماهیت شدن حساب مذکور، سیستم طی سندی مانده حساب مورد نظر را تصحیح خواهد کرد تا از خلاف ماهیت در آید؛
• ویژگی شرکت در تطبیق حساب(تیک حساب) برای حساب معین، به این معنی که تنها حساب هایی در تطبیق حساب شرکت می کنند که دارای این ویژگی باشند؛
• ویژگی شماره پیگیری و تاریخ پیگیری برای حساب معین و همچنین اجباری یا اختیاری بودن پرکردن شماره و تاریخ پیگیری، به این معنی که در صورتیکه یک حساب معین دارای ویژگی شماره پیگیری باشد و شماره پیگیری آن اجباری باشد هنگام صدور سند حسابداری پر کردن شماره پیگیری برای این حساب معین اجباری می باشد؛
• با توجه به استفاده از کدینگ با تفصیل شناور در نرم افزار روزی نت، در فرم معین می توان مشخص کرد در سطح تفصیل هر حساب معین از چه نوع تفصیلی استفاده کند؛

طرف حساب

طرف حساب

شخص
• امکان تعریف تمامی اشخاص(حقیقی و حقوقی) در ارتباط با سازمان، اعم از برون سازمانی و درون سازمانی از طریق یک فرم و ایجاد حساب تفصیل مربوط به هر یک از اشخاص تعریف شده به صورت اتوماتیک؛
• قابلیت استفاده از تفصیل های ایجاد شده برای شخص جهت ثبت فرم ها در زیرسیستم ها؛
• امکان درج اطلاعات شخصی برای اشخاص حقیقی و اطلاعات ثبتی برای اشخاص حقوقی به صورت کامل؛
• امکان تفکیک اشخاص بر اساس شخصیت های مختلف اعم از اشخاص حقیقی، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، تعاونی و...؛
• ثبت آدرس ها و تلفن های متعدد برای یک شخص شامل آدرس دفتر، کارخانه، انبار، منزل و محل ارسال مرسوله و تلفن دفتر، همراه، کارخانه، انبار، دفتر فروش، فکس، منزل؛
• ثبت شماره حساب و شماره شبا متعدد برای هر یک از اشخاص؛
• ساخت حساب کاربری برای شخص به صورت اتوماتیک در صورتیکه یکی از نقش های شخص درون سازمانی باشد؛
• امکان ثبت شخص حقیقی زیر مجموعه برای اشخاص حقوقی و نگهداری اطلاعاتی مانند سمت، ایمیل، شماره تلفن داخلی؛
حساب بانکی
• ثبت اطلاعات حساب های بانکی سازمان شامل شماره حساب، مانده اولیه، شماره شبا نوع حساب بانکی (جاری، پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت، قرض الحسنه و ...) و همچنین ایجاد اتوماتیک حساب تفصیل مربوط به حساب بانکی؛
• امکان طراحی فرمت چاپ چک به تفکیک هر بانک و تبعیت حساب های بانکی هر بانک از یک فرمت چاپ چک واحد و استفاده از این فرمت در صدور چک و چاپ اتوماتیک چک؛
صندوق
• ایجاد تفصیل مربوط به هر یک از صندوق های سازمان پس از تعریف صندوق؛
• امکان ثبت مانده اولیه هر یک از صندوق های تعریف شده؛
مرکز هزینه
• امکان تعریف مراکز هزینه سازمان از طریق یک فرم واحد و ایجاد حساب تفصیل مربوط به هر مرکز هزینه به صورت اتوماتیک پس از تعریف مرکز هزینه مورد نظر؛
• امکان فعال/غیر فعال کردن مراکز هزینه به حسب نیاز؛

سند حسابداری

سند حسابداری

• صدور سند با تفصیل شناور؛
• فیلتر شدن تفصیل های نمایش داده شده با توجه به معین انتخاب شده برای هر ردیف؛
• ثبت سند با وضعیت های یادداشت، موقت، بررسی و قطعی؛
• بررسی صحت اطلاعات وارد شده در زمان ثبت موقت سند، شامل بالانس بودن سند، ارتباط صحیح معین و تفصیل ها؛
• سیستم شماره دهی مرکب شامل شماره سند(شماره سریال و سورت)، شماره مرجع (جهت بایگانی و ارجاع به بایگانی)، شماره روزانه (ترتیب ثبت اسناد در یک روز جهت جلوگیری از خلاف ماهیت شدن حساب ها در یک روز)، شماره فرعی (شماره در اختیار کاربر جهت ثبت اطلاعاتی مانند شماره نامه، شماره فاکتور و ...)؛
• درج شرح برای سند و آرتیکل های سند به صورت جداگانه؛
• تعریف و استفاده از شرح پیش فرض جهت آرتیکل سند برای سهولت کاربران و استاندارد کردن شرح ها بر اساس رویدادهای روتین سازمان؛
• کپی ردیف (آرتیکل)های سند و همچنین کپی از کل یک سند و یا کپی چندین سند در یک سند(مرج کردن چند سند در یک سند)؛
• کپی اطلاعات از فیلد نظیر در ردیف قبل (کپی از بالا) به این معنی که یک فیلد از آرتیکل ردیف بالا به همان فیلد در ردیف جاری منتقل می شود؛
• بالانس کردن سند به صورت اتوماتیک یعنی با استفاده از شورتکی مانده ای که سند را بالانس می کند در ردیف جدید می اندازد و آنرا بالانس می کند؛
• دسترسی سریع به اسناد با استفاده از شماره سند و تایپ آن در فیلد "شماره سند" و بازیابی اطلاعات سند با زدن کلید اینتر جهت جستجو سریع سند؛
• جابجایی مبلغ ستون های بدهکار و بستانکار در آرتیکل سند با استفاده از شورتکی؛
• نمایش تاریخ ثبت سند و تاریخ آخرین ویرایش انجام شده بر روی سند؛
• نمایش عنوان کاربر ثبت کننده، آخرین ویرایش کننده، بررسی کننده و سندرس در پایین هر سند؛
• نمایش مانده بدهکار یا بستانکار سند بعد از ثبت هر آرتیکل سند؛
• درج تاریخ و شماره پیگیری برای هر آرتیکل سند؛
• تهیه روکش سند با فرمت استاندارد؛
• تهیه خروجی(اکسپورت) از سند با فرمت های excel(xls, xlsx, csv)، pdf، word(rtf)؛
• نمایش سیستم صادر کننده سند در پایین فرم هر سند؛
• امکان طراحی گزارشات خاص کاربری و الصاق گزارش طراحی شده به فرم سند حسابداری مثل انواع اعلامیه ها به فرم؛
• جستجو و دسته بندی اسناد در لیست فرم با استفاده از فیلتر هایی نظیر نوع سند، وضعیت و سیستم صادر کننده؛
• جستجو بین اسناد یک بازه مشخص تاریخی با استفاده از فیلتر از تاریخ تا تاریخ فرم لیست؛

مرور حساب

مرور حساب

• ارائه تراز در تمامی سطوح حساب ها (گروه، کل، معین و تفصیل) به روش 4 ستونی و 6 ستونی و همچنین گردش (ریز آرتیکل ها) هر یک از سطوح حساب و مشاهده سند حسابداری مربوط به یک آرتیکل؛
• پایش حساب ها از بالاترین سطح (گروه) به پایین ترین سطح (تفصیل) و یا بالعکس؛
• ارائه چاپ تراز هر یک از سطوح حساب ها (گروه، کل، معین و تفصیل) و همچنین چاپ از گردش یک یا چند حساب؛
• امکان تهیه خروجی با فرمت های excel(xls, xlsx, csv)، pdf، word(rtf) از تراز تمامی سطوح حساب (گروه، کل، معین و تفصیل)
• مرور حساب ها از بالاترین سطح (گروه حساب) تا پایین ترین سطح (روکش سند حسابداری) با استفاده از دابل کلیک جهت سهولت در مرور حساب ها؛
• نمایش گردش یک (یاچند) حساب با امکان مشاهده مانده در خط؛
• نمایش نویگیتور (نقشه) برای نمایان کردن مسیر طی شده در مرور جهت رسیدن به گزارش حاضر؛
• تهیه گزارش با استفاده از فیلترهای پیشرفته نظیر نوع سند، سیستم صادر کننده سند، وضعیت و...؛
• تهیه گزارشات دقیق با استفاده از فیلترهای پارامتریک نظیر از مبلغ تا مبلغ، از شماره تا شماره، از تاریخ تا تاریخ و...؛
• جستجو بر اساس متن درج شده به عنوان شرح ردیف های سند؛
• امکان انتخاب بین تهیه گزارش از حساب هایی که در بازه زمانی مورد نظر دارای مانده هستند و یا تمامی حساب های دارای گردش؛

مغایرت بانکی

مغایرت بانکی

• تعریف فرمت صورت حساب برای بانک های مختلف و بارگذاری انواع صورتحساب بر اساس فرمت تعریف شده؛
• دوره های تهیه صورت مغایرت به صورت ماهیانه می باشد و برای یک دوره و یک حساب بانکی تنها یک فایل صورتحساب قابل بارگذاری هست؛
• قابلیت مشاهده پیش نمایش فایل بارگذاری شده(صورتحساب) و همچنین قابلیت حذف اطلاعات یک صورتحساب و جایگزینی اطلاعات صورتحساب جدید برای هر دور ه و هر حساب بانکی وجود دارد؛
• تطبیق دفتر با بانک به صورت اتوماتیک و دستی انجام پذیر است و در روش دستی می توان چندین گردش دفتر را با یک گردش از بانک تطبیق کرد(با شرط برابر بودن مبالغ دو طرف) و یا بالعکس؛
• امکان مشاهده صورت مغایرت های انجام شده در گذشته و بررسی نحوه پاس شدن اقلام؛
• امکان مشاهده گزارش خلاصه صورت مغایریت شامل: تعداد و مبلغ اقلام باز دوره قبل، تعداد و مبلغ اقلام باز این دوره، تعداد و مبلغ اقلام تطبیق شده، تعداد و مبلغ اقلام بازی که در این دوره مغایریت گیری نشده اند و به دوره بعد منتقل شده اند، همگی به تفکیک گردش دفتر و صورتحساب بانک؛
• امکان مشاهده ریز اقلام باز دوره قبل، این دوره، تطبیق شده و منتقل شده به دوره بعد در گزارش مرور مغایرت بانکی؛
• تفکیک ردیف های تطبیق شده با رنگ برای مشاهده و تشخیص سریع؛
• امکان انجام عملیات مغایرت بانکی به صورت دستی؛

تطبیق حساب

تطبیق حساب

• تطبیق حساب یا همان تیک کردن حساب جهت کنترل حساب و مانده گیری بر اساس اقلام باز به صورت اتوماتیک و دستی؛
• تطبیق اتوماتیک بر اساس شماره پیگیری، تاریخ پیگیری، مبلغ در یک بازه تاریخ؛
• ارائه گزارش خلاصه تطبیق در دوره تطبیق انتخاب شده، شامل تطبیق نشده، تطبیق شده، جمع کل (تطبیق شده و نشده)، به صورت تعدادی (آرتیکل) و مبلغی (بدهکار و بستانکار) به تفکیک حساب (کل، معین، تفصیل)؛
• امکان تطبیق تمامی گردش های یک حساب کل یا معین یا تفصیل با در نظر گرفتن اینکه هنگام تطبیق می بایست تمامی سطوح حساب (کل، معین، تفصیل) همانند باشند؛
• تطبیق حساب ها به صورت یک به یک یا یک به چند؛
• تطبیق حساب ها در یک بازه زمانی مشخص؛
• مشخص کردن لیست معین های تطبیق پذیر و انجام عملیات تطبیق بر روی این لیست؛
• مشاهده ریز عملیات تطبیق(تطبیق شده ها و تطبیق نشده ها) از طریق گزارش مرور تطبیق؛
• تفکیک ردیف های تطبیق شده با رنگ برای مشاهده و تشخیص سریع؛
• جلوگیری از ویرایش اسنادی که در فرآیند تطبیق حساب استفاده شده اند؛
• امکان حذف تطبیق حساب انجام شده به صورت ردیفی و کلی؛

بستن حساب

بستن حساب

• بستن حساب های موقت(سود و زیانی) به حساب "سود(زیان)" به صورت اتوماتیک و صدور سند حسابداری بستن حساب با امکان انتخاب معین مربوط به بستن حساب های موقت؛
• انجام عملیات تعدیل پایان دوره برای حساب هایی دائمی(ترازنامه ای) که خلاف ماهیت شده اند و صدور سند حسابداری مربوط به تعدیلات؛
• انجام عملیات بستن حساب های دائم(ترازنامه ای) و صدور سند اختتامیه به صورت اتوماتیک؛
• انجام عملیات افتتاح حساب های دائم(ترازنامه ای) و صدور سند افتتاحیه برای سال مالی بعد به صورت اتوماتیک؛
• انجام عملیات تعدیل اول دوره و صدور سند حسابداری مروبطه به صورت اتوماتیک؛
• امکان پیش نمایش سند مربوط به هر مرحله (سند بستن حساب های موقت، سند تعدیل ماهیت آخر دوره، سند تراز اختتامیه، سند تراز افتتاحیه، سند تعدیل ماهیت اول دوره)؛
• امکان درج شرح مورد نظر برای اسناد صادر شده طی فرآیند بستن حساب ها؛

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

• ثبت دفتر روزنامه به ترتیب ثبت اسناد در سیستم حسابدرای؛
• صدور یک ثبت دفتر روزنامه به ازای اسناد حسابداری ثبت شده در هر روز به صورت تجمیعی؛
• قطعی کردن اسناد حسابداری به صورت سیستماتیک برای جلوگیری از ایجاد تغییرات در اسناد پس از ساخته شدن سند روزنامه؛
• قابلیت قطعی کردن اسناد حسابداری و صدور سند روزنامه به صورت روزانه یا دوره ای؛
• تهیه گزارش چاپی با طراحی استاندارد دفتر روزنامه و تهیه خروجی گزارش با فرمت های excel(xls, xlsx, csv)، pdf، word(rtf)؛
• درج شماره دفتر کل با توجه به دفتر کل ثبت شده در سیستم؛
• ثبت دفتر روزنامه با توجه به آخرین آیین نامه تحریر دفاتر و قوانین مربوطه؛

دفتر کل

دفتر کل

• تهیه گزارش دفتر کل با توجه به دفتر روزنامه ثبت شده؛
• درج شماره ردیف دفتر روزنامه برای هر یک از ردیف های دفتر کل بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر؛
• گزارش پیشرفته دفتر کل با قابلیت پایش بین حساب های مختلف بدون نیاز باز کردن فرم های متعدد؛
• ارائه گزارش با فرمت استاندارد دفتر کل؛
• بروزرسانی دفتر کل پس از هربار صدور دفتر روزنامه به صورت اتوماتیک؛

پشتیبانی

پشتیبانی

روزی نت با در اختیار داشتن کارشناسان با تجربه و آموزش دیده همواره در کنار کارکنان سازمان شماست تا به شما اطمینان دهد کارها به روش صحیح انجام می شود؛

بیشتر بدانید

استقرار

استقرار

روزی نت با استقرار نرم افزارهای خود در سازمان شما، یک چارچوب سازمانی را ایجاد می کند و نظام قانون مندی برای شما به ارمغان می آورد؛


بیشتر بدانید

آموزش

آموزش

ما در روزی نت اعتقاد داریم که آموزش کارکنان شما موجب رشد دانش و بالا رفتن سطح سازمانی شما می گردد؛


بیشتر بدانید