پشتیبانی

خلاصه : روزی نت با در اختیار داشتن کارشناسان با تجربه و آموزش دیده همواره در کنار کارکنان سازمان شماست تا به شما اطمینان دهد کارها به روش صحیح انجام می شود؛

نیازها شما طی زمان تغییر می کند و سازمان شما همواره نیازمند بهبود مستمر در رویه های کاری خود می باشد، از این رو سرویس پشتیبانی روزی نت می تواند پاسخگوی نیازهای جدید شما باشد. شما با استفاده از این سرویس می توانید خدمات زیر را دریافت کنید:

  • ارائه نسخه های جدید نرم افزار
  • پاسخگویی به سوالاتی که کاربران در هنگام انجام کار با نرم افزار دارند
  • ارائه مشاوره های حین انجام کار توسط کارشناسان با تجربه انجام خواهد شد