شرایط استفاده

شرایط بهره برداری

 • 1- نرم افزارهاي فروش رفته، مشمول تمامي مزايا و حمايتهاي مندرج در قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي كامپيوتري و آئين نامه اجرايي آن بوده و تمامي مندرجات قانون و آئين نامه ياد شده در مقابل خريدار قابل استناد ميباشد و خريدار مكلف به حفظ حقوق مادي و معنوي شرکت روزبه سیستم سراج است و در صورت تخلف خريدار از مفاد اين بند مسئوليت جبران كليه خسارات مادي و معنوي، مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از كپي برداري، انتقال و غيره برعهده خريدار بوده و انجام اقدامات ياد شده توسط كارمندان خريدار نيز نافي مسئوليت خريدار نميباشد و در اين صورت خريدار و شخص متخلف متضامنا مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .
 • 2- نرم افزارهای فروخته شده در انحصار شرکت روزبه سیستم سراج میباشد و خریدار حق هیچگونه تکثیر و کپی برداری و فروش غیر مجاز را ندارد.
 • 3- تعهد فروشنده تنها در قبال امکانات موجود در نرم افزار می باشد و بروزرسانی های جدید در مقاطع زمانی مختلف ارائه می گردد لذا بسته ارائه شده قابل عودت نیست، خواهشمندیم قبل از خرید، از امکانات کامل بسته موجود اطلاع حاصل نمایید.
 • 4- شرکت روزبه سیستم سراج در خصوص هرگونه تغيير در مشخصات نرم افزار فروخته شده و رد يا قبول هرگونه پيشنهاد جهت تغيير در محتویات نرم افزار كاملا مختار ميباشد لذا تحت هر شرايطي چنانچه درخواست خريدار مبنی بر اضافه کردن امکان جديد و يا انجام تغييراتي در نرم افزار از طرف گروه نرم افزاری قبول گردد، تمامي هزينه هاي مرتبط با پيشنهاد خریدار توسط شرکت محاسبه و دريافت ميگردد و برنامه زمانبندي كاملا در اختيار شرکت روزبه سیستم سراج ميباشد.
 • 5- نرم افزارهاي موضوع قرارداد، جهت استفاده توسط تعداد مشخصی کاربر به خریدار ارائه میگردد. در صورت تمایل خریدار به استفاده، بیش از این تعداد به ازای هر کاربر یا بسته های کاربر بیشتر هزینه ها طبق تعرفه های ارائه شده به فروشنده می بایست پرداخت گردد.
 • 6- نرم افزارهای فروخته شده، قابل برگشت نمیباشد.
 • 7- در صورت درخواست مشتری برای انجام خدمات خارج از گارانتی، حق الزحمه آن طبق تعرفه دریافت می گردد.
 • 8- پیش فاکتورهای ارائه شده برای فروش حداکثر 15 روز تقویمی اعتبار دارد.

شرایط پشتیبانی

 • 1- نرم افزارهای روزی نت به مدت 6 ماه از زمان شروع به کار با نرم افزار دارای خدمات پشتیبانی رایگان است، پس از مدت مذکور خریدار می بایست جهت دریافت خدمات، بسته پشتیبانی را خریداری نماید.
 • 2- خدمات در بسته پشتیبانی شامل بروز رسانی نرم افزار، رفع خطاهای احتمالی سیستم و راهنمایی نرم افزاری کاربر می باشد، لازم به ذکر است فارغ از موضوع گارانتی و خرید بسته پشتیبانی، در صورت درخواست خریدار جهت انجام خدمات خاص مانند ویرایش، حذف و درج اطلاعات در بانک اطلاعاتی و اعزام نیروی پشتیبان در محل خریدار، طبق تعرفه هزینه آن محاسبه و اخذ خواهد شد، همچنین تعهدات پشتیبانی نرم افزار شامل عیوب حاصل از اشتباهات عمدی و عدم دقت کاربران و خرابی سخت افزار و سیستم عامل نمی باشد.
 • 3- ارائه خدمات فقط از طریق بستر اینترنت و تلفنی انجام می گیرد و خریدار باید بستر مناسب جهت برقراری ارتباطات را فراهم نماید. (ابزار های رایج پشتیبانی از راه دور مانند نرم افزار AnyDesk)
 • 4- مسئولیت نگهداری از اطلاعات و بانک اطلاعاتی به عهده خریدار می باشد و خریدار باید امکانات و تجهیزات لازم را در این خصوص تهیه نماید و به صورت منظم و در زمان های مشخص نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات اقدام نماید، بدیهی است بازیابی اطلاعات از بین رفته و خراب شده فقط از طریق نسخه های پشتیبان سالم انجام پذیر است و در صورت داشتن نسخه پشتیبان سالم روزی نت تمام تلاش خود را برای بازیابی اطلاعات انجام میدهد.
 • 5- خریدار فقط مجاز به استفاده از امکانات موجود در زمان خرید سیستم و همچنین امکانات قرار داده شده در بروزرسانی های سیستم می باشد، لذا مبنا بر این اصل قرار داده می شود که آگاهی لازم از خرید وجود داشته و عودت نرم افزار پس از فروش امکان پذیر نخواهد بود.
 • 6- امتیاز بهره برداری از نرم افزار مربوط به قفل آن می باشد و امکان تعویض قفل فقط در صورت تایید ارائه دهنده نرم افزار و با هماهنگی با ایشان امکان پذیر خواهد بود، در غیر این صورت خریدار باید برای تهیه قفل جدید و انجام امور خود متحمل خرید مجدد نرم افزار گردد.